Choď na obsah Choď na menu
 


Spoločnosť EUROSPEDA s. r. o. zabezpečuje komplexné služby medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy a od roku 2009 aj služby kombinovanej dopravy.

Firma sa zaoberá prepravou tekutých a sypkých, voľne ložených tovarov v cisternách, kontajneroch, silocisternách a silokontajneroch.

Naše služby sa snažíme zabezpečovať čo najkvalitnejšie a to prostredníctvom moderného vozového parku - ťahače zn. MAN a IVECO, návesy zn. KRONE, ktorých priemerný vek sú 3 roky a všetky spĺňajú normy EURO 3 a EURO 5 a tiež kvalifikovanými vodičmi, ktorí sú pravidelne preškoľovaní v oblasti predpisov o cestnej premávke, BOZP, medzinárodnej dohody AETR a každý z nich disponuje preukazom ADR na prepravu nebezpečných vecí. Naše vozidlá sú vybavené Osvedčením o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí - certifikátom ADR